Knuffelkuiken

Voor jong en oud!

Bloedluis bestrijdingsplan!

Heeft u interesse in het bloedluis bestrijdingsplan? Een keer in de 4 weken ontvangt u een vaste hoeveelheid roofmijten. Het aantal keer dat u de roofmijten ontvangt is vijf keer. Elke eerste dag van de maand versturen we de roofmijten. Mei, juni, juli augustus en september. Dit schema zorgt ervoor dat de kans op bloedluis wordt verlaagd tot een acceptabel niveau. Als u een bestelling plaatst ontvang u dus vijf keer roofmijten over een periode van vijf maanden.

Heeft u last van bloedluis of wilt u dit preventief voorkomen? Dan is het gebruik van roofmijten de ideale oplossing. Onze roofmijt de Stratiolaelaps scimitus is geschikt voor de natuurlijke biologische bestrijding van bloedluis bij uw gevogelte. Per dier adviseren wij 250 roofmijten te bestellen.

Het uitzetten van roofmijt in uw voilere of kippenhok!

Belangrijk voor een goede bestrijding is het creëren van een aangename plaats voor de roofmijten. Als de roofmijten een habitat hebben waar ze kunnen wonen dan volgt de bestrijding vanzelf. Het uitzetten van de roofmijten is simpel. Het substraat moet gelijkmatig in het hok of de stal worden verdeeld op de plaatsen waar de bloedluis zich overdag ophoudt, zoals bijvoorbeeld: de zitplaatsen van de vogels, in nestplaatsen, op plaatsen waar de mest valt, op de bodem van voertroggen of -goten, maar ook dichtbij spleten en barsten in de muren.

Uitzetten van roofmijten in uw bijenkast:

Het bestrijden van de Varroamijt gebeurt vaak met chemische bestrijdingsmiddelen. Dit heeft een negatief effect op de bijen. Biologische bestrijding is een betere weg en hiervoor kunt u roofmijten gebruiken. De Stratiolaelaps scimitus is een natuurlijk vijand van de Varroa mijten en richt zich alleen op de bestrijding van de mijten en niet op de bijtjes die uw honing produceren! 2500 roofmijten is voldoende voor een bijenkast.

De Stratiolaelaps roofmijt houdt de voedingsbodem schoon van onder andere:

-         Bestrijding van larven en poppen van varenrouwmuggen

-         Bestrijding van tripslarven en tripspoppen

-         Bestrijding van potwormen bij bijvoorbeeld orchideeën 

-         Bestrijding van stromijten en bollenmijten

-         Bestrijding van springstaarten, alsmede miljoenpoten en wortelluizen.

-         Goede nevenwerking voor de bestrijding van de larven van de mot Duponchelia

-         Bestrijding van voedselmijten en voedermijten Hoeveel roofmijten moet u bestellen?
- 250 roofmijten per kip
- 5000 roofmijten voor een volière van 8 m2
- 5000 roofmijten voor een bijenkast
- 500 roofmijten per grote plantenpot